ΓΔ Harmonic Pattens, AB=CD and three drives, targets, 08/03

Η ανάρτηση είναι συμπληρωματική της προηγούμενης ΓΔ 07/03 harmonic three drives.

Οι σχηματισμοί harmonic three drives αποτελούνται από δυο διαδοχικούς σχηματισμούς harmonic AB=CD.

Ο σχηματισμός AB=CD, είναι από τους βασικούς και συναντάται συνέχεια και στο ελληνικό χρηματηστήριο.

Παράδειγμα:

abcd

Παρακάτω τα σχετικά διαγράμματα:

Διάγραμμα 1: AB=CD ..πρώτες 2 κορυφές

ΓΔ harmonic abcd (2)

Διάγραμμα 2: AB=CD  …3η κορυφή

ΓΔ harmonic abcd (3)

Διάγραμμα 3: και οι 2 σχηματισμοί μαζί

ΓΔ harmonic abcd (1)

Διάγραμμα 4: harmonic pattern three drives

Screenshot_4

Διάγραμμα 4: πιθανός στόχος – παράδειγμα

Screenshot_5

Διάγραμμα 4: Στόχος ΓΔ, σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης (Eurogroup)

Screenshot_6

 

σύνδεσμοι:

Harmonic AB=CD

Harmonic three drives

Harmonic Trading

Harmonic Trading

Η επιλογή των θέσεων με τη βοήθεια των Harmonic Patterns και του Fibonacci.

Harmonic Trading είναι η μεθοδολογία αξιολόγησης της αναγνώρισης συγκεκριμένων σχηματισμών τιμών και αναλογιών του Fibonacci με σκοπό τον προσδιορισμό της αντιστροφής των τιμών σε μια μετοχή. Η μεθοδολογία υιοθετεί την επανάληψη διαγραμματικών σχηματισμών και κύκλων. Το ζητούμενο είναι η αναγνώριση αυτών των σχηματισμών και κατά συνέπεια η είσοδος σε θέση long ή short και η έξοδος από αυτή την θέση. Παρόλο που οι αρμονικοί σχηματισμοί δεν απολύτως ακριβής, είδαμε στο προηγούμενο τεύχος την αξιοπιστία ενός σχηματισμού στο ελληνικό χρηματιστήριο […..]

Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε περισσότερα από το άρθρο στο τεύχος Φεβρουαρίου, και σχετικά άρθρα περί τεχνικής ανάλυσης  και άλλων θεμάτων, μπορείτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο www.traders-mag.gr

Swing Trading

TheHawkTrader

Swing Trading

SOLtrade.gr

Trading, επενδύσεις & κουβεντούλα