Γενική Εικόνα Κλαδικών Δεικτών.30/12/19

Γενική Εικόνα Κλαδικών Δεικτών

Ποιος κλάδος θα τρέξει περισσότερο το 2020?

Βιομηχανικά Προϊόντα

Κατασκευές -Υλικά

Κοινής Ωφέλειας

Πρώτες Ύλες

Ταξίδια -Αναψυχή

Τεχνολογία

Τηλεπικοινωνίες

Τρόφιμα -Ποτά