Διαγραμματικά στιγμιότυπα #MIG #MLS #FIRATEX #OTE #DEH #KTILA. 09/12/19

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΆ ΣΤΙΓΜΙΌΤΥΠΑ ΓΙΑ #MIG #MLS #FIRATEX #OTE #DEH #KTILA, ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

MIG -> Market-technique

MLS -> Harmonic Pattern -> Shark

FIRATEX -> Harmonic Pattern -> bearish Crab

OTE -> classical charting -> Cup with Handle

ΔΕΗ -> classical charting -> Horn pattern

ΚΤΗΛΑ –> Harmonic Pattern -> bearish alt. Bat