“Αρμονικές Ιστορίες” #ALPHA #Greek_Stocks #Greek_Banks #Harmonic_Trading #Harmonic_Pattern. 02/09/19

Η αρμονική διαδρομή της Alpha Bank από τις 26/03 έως τις 02/09

αρμονικός σχηματισμός bullish Α5-0 όπου η κορυφή βρίσκεται στην προέκταση 200% του ποδιού ΑΒ και το σημείο D στο 50% του ποδιού BC . Το σημείο C (1,86€) επιβεβαιώνεται από την απόκλιση στο τεχνικό δείκτη και η οπισθοχώρηση έως το σημείο D (1,536€) λειτουργεί ως retest για την διασπασθείσα κορυφή στο σημείο A (1,532€). Ο όγκος μειώνεται καθώς φτάνουμε στο σημείο C.

η ανοδική αντίδραση από το χαμηλό στα 1,536€ βρίσκει αντίσταση στο 76,4% (1,78€) του ποδιού ΑΒ και την προέκταση της γραμμής αντίστασης πλέον στον τεχνικό δείκτη. Ο όγκος έχει την μορφή U με την δεξιά πλευρά να είναι χαμηλότερη της αριστερής.

το χαμηλότερο υψηλό στα 1,78€ δίνει τροφή στις αρκούδες οι οποίες πιέζουν την τιμή έως το σημείο D (1,302€), όπου ολοκληρώνεται ο σχηματισμός bullish Bat. Το σημείο D πρέπει να βρίσκεται κοντά στο 88% του ποδιού ΧΑ και η προέκταση του BC πρέπει να είναι μεταξύ 162% και 262%. Επίσης έχουμε απόκλιση στον τεχνικό δείκτη σε σχέση με τον πυθμένα στο σημείο Χ και την είσοδο του σε υπέρ-πουλημένη ζώνη. Ο όγκος στο τέλος της καθοδικής κίνησης έχει την μορφή V.

πιθανός σχηματισμός 121bearish με την τιμή να είναι κοντά στην γραμμή αντίστασης η οποία ενώνει τις πρώτες δυο κορυφές και τον τεχνικό δείκτη να αγγίζει για τέταρτη φορά την δικιά του γραμμή αντίστασης.

η ανοδική αντίδραση έχει κορυφές στα επίπεδα 62% kai 76% του ποδιού ΧΑ. Πιθανόν να έχουμε αρμονικό σχηματισμό bearish Garltey, εφόσον …

… το πόδι CD είναι ίσο με το πόδι ΑΒ τόσο σε έκταση όσο και σε χρόνο. AB-time=CD-time=02/09/19, τότε θα έχουμε AB=CD bearish

Στα παραπάνω προστίθεται και το επίπεδο 62% της πτώσης από το σημείο Α έως το σημείο Β-> πιθανός αρμονικός σχηματισμός ABC bearish.

Παράλληλα έχουμε το ανοιχτό χάσμα μεταξύ τιμή ανοίγματος και κλεισίματος στα 1,65€ έως 1,67€, το οποίο λειτουργεί ως αντίσταση.

=> Στο επίπεδο των 1,65€-1,67€ συγκλίνουν τέσσερις πιθανοί αρμονικοί σχηματισμοί, 121 bearish, Gartley bearish, ABC bearish και AB=CD bearish => κρίσιμο επίπεδο για την εξέλιξη της τιμής

Βιβλιογραφία για Harmonic Trading:

Bryce Gilmore – Geometry of Markets I and II

H.M. Gartley – Profits in the Stock Market

Larry Pesavento – Fibonacci Ratios with Pattern Recognition

Larry Pesavento – Profitable Patterns for Stock Trading

Larry Pesavento -Trade What You See

Scott M. Carney – Harmonic Trading of the Financial Markets – Vol. I and Vol. II

Scott M. Carney – The 5-0 Pattern

Scott M. Carney – The Shark Pattern

Suri Duddella – Trade Chart Patterns Like the Pros

Ross Beck – The Gartley Trading Method