Αναπροσαρμογή bullish σεναρίου. 24/01/18

Αναπροσαρμογή bullish σεναρίου. 24/01/18

Αναπροσαρμογή bullish σεναρίου ..

από την τελευταία ανάρτηση : ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ …. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΆΣΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΌ ΔΕΊΚΤΗ … ΝΟ2. 06/06/17

Το επόμενο διάγραμμα δείχνει τις φάσεις της αγοράς: Διανομή, Αναδιανομή, Συσσώρευση, Επανασυσσώρευση. Το διάγραμμα έχει εκπαιδευτικό σκοπό – οι τιμές στα δεξιά του διαγράμματος δεν είναι στόχοι και αποσκοπούν μόνο στην απεικόνιση των φάσεων της αγοράς.

ΑΣΕ.png