Η αγορά είναι long με τους short να παραμονεύουν. 03-01-18

Η αγορά είναι long με τους short να παραμονεύουν.

images

This content is locked. Only for premiuim members. Το περιεχόμενο της σελίδας είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη.