ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ …. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΆΣΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΌ ΔΕΊΚΤΗ … Νο2. 06/06/17

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ …. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΆΣΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΌ ΔΕΊΚΤΗ … Νο2.

tumblr_nvk4yfcWdj1qzne6po1_1280

Outside – Inside Bars

Το outside bar είναι το πρώτο κερί και τα inside bars ακολουθούν εντός των ορίων του πρώτου κεριού. Η αποφασιστική διάσπαση ενός εκ των ορίων δίνει την κατεύθυνση.

Distribtion-Redistribution-Accumulation-Reaccumulation

Το επόμενο διάγραμμα δείχνει τις φάσεις της αγοράς: Διανομή, Αναδιανομή, Συσσώρευση, Επανασυσσώρευση. Το διάγραμμα έχει εκπαιδευτικό σκοπό – οι τιμές στα δεξιά του διαγράμματος δεν είναι στόχοι και αποσκοπούν μόνο στην απεικόνιση των φάσεων της αγοράς.

 

Η προηγούμενη ανάρτηση βρίσκεται στο παρακάτω σύνδεσμο:

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ …. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΆΣΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΌ ΔΕΊΚΤΗ