Μέσο-μακροπρόθεσμη ματιά στις #Elinoil και #Korres. 15/05/17

Μέσο-μακροπρόθεσμη ματιά στις #Elinoil και #Korres.

kapan-buy-kapan-sell-part-1-62848-1

Μέσο-μακροπρόθεσμη εικόνα για #Elinoil και #Korres … χωρίς σχόλια…

Elinoil

Elinoil

Korres

Korres longterm