NBG … before and after …04/05/17

#NBG … before and after …04/05/17

 

Το διάγραμμα όπως το είχαμε δώσει στις 12 Φεβρουαρίου στο ΕΙΔΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ. 

NBG

το διάγραμμα όπως είναι σήμερα

NBG 2

το διάγραμμα όπως το είχαμε δώσει στο setups για τις τράπεζες

NBG 3

και η σημερινή εικόνα

ΝΒΓ 4