Κεφάλαιο 9-Ταλαντωτές

Κεφάλαιο 9-Ταλαντωτές

Ο RSI

Ο RSI (relative Strength Index) αναπτύχθηκε από τον Welle Wilder το 1978
Ερμηνεία:
– Ενδείξεις υπέρ-αγορασμένων/ υπέρ-πουλημένων επιπέδων με την βοήθεια δυο ζωνών
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ζώνη πάνω από 70 – υπέρ-αγορασμένη κατάσταση
Ζώνη κάτω από 30 – υπέρ-πουλημένη κατάσταση
Παραγωγή σήματος:
Αγορά: όταν ο RSI ανεβαίνει απτην υπερπουλημένη περιοχή πάνω από τις 30 μονάδες
Πώληση: όταν ο RSI πέφτει από την υπεραγορασμένη περιοχή κάτω από τις 70 μονάδες.
Άλλες ερμηνείες:
– Bullish / Bearish αποκλίσεις (divergence)
– Τοποθέτηση γραμμών-τάσης στην καμπύλη του RSI

Ο αργός Στοχαστικός

Υπόθεση: οι τιμές κλείνουν:
– Στην περίπτωση της ανοδικής τάσης κοντά στα υψηλά σημεία της περιόδου
– Στην περίπτωση της καθοδικής τάσης κοντά στα χαμηλά σημεία της περιόδου
Ερμηνεία:
– Ο δείκτης κινείται μεταξύ των 0 έως 100 μονάδων
– Υπάρχει μια άνω και μια κάτω ζώνη οι οποίες ορίζουν τα σήματα (πρότυπο: 20 και 80)
Αγορά: όταν ο %K διασπάει τον %D από κάτω προς τα πάνω και οι δυο γραμμές ανεβαίνουν πάνω από το σημείο των 20 μονάδων.
Πώληση: όταν ο %K διασπάει τον %D από πάνω προς τα κάτω και οι δυο γραμμές πέφτουν κάτω από το σημείο των 80 μονάδων.
Συμβουλή:
– Τα σήματα διάσπασης του K% με τον D% είναι συχνά ασταθή και προκαλούν σύγχυση
– Ιδιαίτερα σε μικρότερες περιόδους (7 ή 5), παρατηρείστε μόνο την γραμμή D%
– Χρησιμοποιείστε τότε ως πομπό σήματος μόνο την άνω και κάτω ζώνη-σήματος.

Ο Momentum (Ορμή)


Ο Momentum μετράει την ταχύτητα της τρέχουσας κίνησης των τιμών σε σχέση με την τιμή πριν από Χ μέρες.
– Δείχνει που βρίσκεται η τρέχουσα τιμή σε σχέση με την τιμή πριν Χ μέρες
– Κατασκευή: τιμή κλεισίματος σήμερα – τιμή κλεισίματος πριν Χ μέρες, σε κυλιόμενη βάση, δημιουργώντας έτσι μια γραμμή.
Ερμηνεία:
Εάν η γραμμή του Momentum αρχίσει να πέφτει απτο ακραίο υπεραγορασμένο σημείο, είναι ένα σημάδι για επικείμενη καθοδική κίνηση. Αν η γραμμή του Momentum αρχίσει να ανεβαίνει από υπαρπουλημένο σημείο, είναι ένα σημάδι για επικείμενη ανοδική κίνηση.
Η επιβεβαίωση έρχεται με τα σήματα:
Σήμα αγοράς: όταν η γραμμή του Momentum διασπάει την οριζόντια γραμμή στο μηδέν από κάτω προς τα πάνω
Σήμα πώλησης: όταν η γραμμή του Momentum διασπάει την οριζόντια γραμμή στο μηδέν από πάνω προς τα κάτω.
Συμβουλή:
– Ένα πρόωρο σήμα πως οι τιμές θα αλλάξουν κατεύθυνση εμφανίζεται όταν η γραμμή Ορμής “γυρίζει”από ακραίες τιμές (80/-80)

Ο Commodity Channel Index (η υπέρ-έκταση της κίνησης)

Ο δείκτης μετρά πόσο έχουν απομακρυνθεί οι τρέχουσες τιμές από τον ΚΜΟ τους.
Ερμηνεία:
– Οι Ζώνες σήματος είναι στα -100 και +100
– Τιμές μεταξύ των +100 και -100 δείχνουν αγορά χωρίς τάση
– Όσο πιο απότομη η κλίση της καμπύλης τόσο ισχυρότερη είναι η τάση.
– Σήμα αγοράς: Η γραμμή του δείκτη διασπάει τη κάτω ζώνη (-100) από κάτω προς τα πάνω
– Σήμα πώλησης: η γραμμή του δείκτη διασπάει την άνω γραμμή (+100) από πάνω προς τα κάτω
– Οι αποκλίσεις μπορούν επίσης να δώσουν ενδείξεις για μια πιθανή αλλαγή της τάσης