Κεφάλαιο 7-Κερδοφόρες στρατηγικές με κλασικούς σχηματισμούς ΚΕΡΙΩΝ

Κεφάλαιο 7-Κερδοφόρες στρατηγικές με κλασικούς σχηματισμούς κεριών

  • «Bullish» σκιές ονομάζουμε τις μεγάλες κάτω σκιές
  • «Bearish» σκιές ονομάζουμε τις μεγάλες άνω σκιές

_bullish_-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-_bearish_-%cf%83%ce%ba%ce%b9%ce%ad%cf%82

Διάσπαση κεριών

Διάσπαση κηροπηγίων.jpg

-Οι σκιές μπορούνε να δώσουν πληροφορίες για ψευδείς διασπάσεις

-Οι μακριές σκιές στα κεριά δίνουν τις πρώτες σημαντικές πληροφορίες για αλλαγή στην διάθεση της αγοράς και συνεπώς ενδεχόμενη αλλαγή κατεύθυνσης της αγοράς

Το σενάριο Pullback

%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-pullback

Η τιμή διασπάει καθοδικά ένα κλασικό σχηματισμό, και στην συνέχεια γυρίζει προς τα πάνω. Τότε αγγίζει το επίπεδο διάσπασης ή ανεβαίνει ακόμα πιο πάνω εντός του σχηματισμού για να γυρίσει στην συνέχεια προς τα κάτω.
– Εάν μετά το Pullback ξαναγυρίσει προς τα κάτω πρόκειται για μια δεύτερη ευκαιρία για εσάς. Παίρνετε θέση short ένα έχετε χάσει το πρώτο Short-Entry ή εάν έχτε κλείσει την πρώτη θέση με απώλεια.
– περίπου στο 50% των διασπάσεων υπάρχει μια επαναφορά της τιμής στο επίπεδο της διάσπασης.
– Συνήθως ακολουθεί μια αναστροφή και συνέχεια της αρχικής κίνησης της τιμής (δηλαδή προς τα κάτω)
Έτσι, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα κεριά!
– Οι σχηματισμοί κεριών μπορούν να δείξουν την κίνηση αναστροφής εντός του σχηματισμού.
– Ο Trader εκμεταλλεύεται τότε το κερί-αναστροφής.

Πλεονεκτήματα:
– Ένα πρόωρο σήμα-Long
– Ο στόχος βρίσκεται πιο μακριά.
– Ένα στενότερο Stopp
Μια καλύτερη σχέση κέρδος/κινδύνου

Στρατηγικές Throwback&Pullback (δεύτερη ευκαιρία)

%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-throwback_pullback-%ce%b4%ce%b5%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1

Το σενάριο Throwback

  • Η διάσπαση του κλασικού σχηματισμού γίνεται προς τα πάνω, αλλά γυρίζει μετά πάλι προς τα κάτω. Στην συνέχεια ξεκινάει πάλι από το επίπεδο της διάσπασης ή μπορεί ακόμη και να πέσει εντός του σχηματισμού και τότε να γυρίσει προς τα πάνω.
  • Εάν μετά την υποχώρηση γυρίσει ξανά προς τα πάνω, τότε πρόκειται για μια ‘δεύτερη ευκαιρία’. Τότε παίρνεις θέση Long, εάν έχεις χάσει το πρώτο Entry ή εάν έχεις τερματίσει την πρώτη θέση Long με απώλεια.
  • περίπου στο 50% των διασπάσεων υπάρχει μια επαναφορά της τιμής στο επίπεδο της διάσπασης.
  • συνήθως ακολουθεί μια αναστροφή και συνέχεια της αρχικής κίνησης των τιμών (δηλαδή προς τα κάτω)

Έτσι, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα κεριά!
– Οι σχηματισμοί κεριών μπορούν να δείξουν την κίνηση αναστροφής εντός του σχηματισμού.
– Ο Trader εκμεταλλεύεται τότε το κερί-αναστροφής.

Πλεονεκτήματα:
– Ένα πρόωρο σήμα-Long
– Ο στόχος βρίσκεται πιο μακριά.
– Ένα στενότερο Stopp
Μια καλύτερη σχέση κέρδος/κινδύνου

Μερική άνοδος, μερική πτώση

%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b7-1-%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9
 Το σενάριο της μερικής ανόδου
– Η τιμή κινείται εντός ενός σχηματισμού
– Ο σχηματισμός σχηματίζεται πλήρως με την πολλαπλή επαφή της τιμής με τις οριακές γραμμές
– Όταν η τιμή δεν φτάνει στο ανώτατο όριο του σχηματισμού και γυρίζει περίπου στην μέση του σχηματισμού, τότε έχουμε ένδειξη για επικείμενη αδυναμία
– Αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι για μια ενδεχόμενη διάσπαση.
– Η διάσπαση είναι επιβεβαιωμένη σύμφωνα με την ‘κλασική τεχνική’ μόνο όταν διασπαστεί προς τα κάτω η γραμμή στήριξης του σχηματισμού.

Έτσι, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα κεριά!
– Οι σχηματισμοί κεριών μπορούν να δείξουν την κίνηση αναστροφής εντός του σχηματισμού.
– Ο Trader εκμεταλλεύεται τότε το κερί-αναστροφής.

Πλεονεκτήματα:
– Ένα πρόωρο σήμα-Long
– Ο στόχος βρίσκεται πιο μακριά.
– Ένα στενότερο Stopp
Μια καλύτερη σχέση κέρδος/κινδύνου

Το σενάριο της μερικής πτώσης:

%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b7-2-%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9
– Η τιμή κινείται εντός ενός σχηματισμού
– Ο σχηματισμός σχηματίζεται πλήρως με την πολλαπλή επαφή της τιμής με τις οριακές γραμμές
– Όταν η τιμή δεν φτάνει στο κατώτατο όριο του σχηματισμού και γυρίζει περίπου στην μέση του σχηματισμού, τότε έχουμε ένδειξη για επικείμενη δύναμη
– αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι για μια ενδεχόμενη ανοδική διάσπαση.
– Η διάσπαση θεωρείται επιβεβαιωμένη σύμφωνα με την ‘κλασσική τεχνική’ μόνο όταν έχει διασπαστεί ανοδικά η γραμμή αντίστασης του σχηματισμού.

Έτσι, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα κεριά!
– Οι σχηματισμοί κεριών μπορούν να δείξουν την κίνηση αναστροφής εντός του σχηματισμού.
– Ο Trader εκμεταλλεύεται τότε το κερί-αναστροφής.

Πλεονεκτήματα:
– Ένα πρόωρο σήμα-Long
– Ο στόχος βρίσκεται πιο μακριά.
– Ένα στενότερο Stopp
Μια καλύτερη σχέση κέρδος/κινδύνου