Αποτελεσματική προσέγγιση συναλλαγών με κλασσικούς σχηματισμούς αναστροφής

Αποτελεσματική προσέγγιση συναλλαγών με κλασσικούς σχηματισμούς αναστροφής

V-σχηματισμός και τριπλή κορυφή ή διπλή κορυφή και τριπλός πυθμένας.
Καταρχήν μια ματιά στους σχηματισμούς που θα εξετάσουμε παρακάτω:

Ο σχηματισμός Ώμος-Κεφάλι-Ώμος

  • Αυτός ο σχηματισμός θα πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια όσον αφορά στην εξέλιξη των τιμών και την εξέλιξη του όγκου.
  • Οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν λεπτομερώς

Χαρακτηριστικά ενός ΩΚΩ
– Και οι δυο ώμοι έχουν περίπου το ίδιο ύψος και περίπου την ίδια απόσταση από το κεφάλι
– Η γραμμή λαιμού είναι οριζόντια ή με μικρή κλίση προς τα πάνω.
– Ο σχηματισμός ΩΚΩ ολοκληρώνεται με την διάσπαση της γραμμής λαιμού.
– Συχνά, μετά την διάσπαση παρατηρείται επιστροφή προς την γραμμή λαιμού.

Η ιδανική εξέλιξη του όγκου είναι ως εξής:
– Αύξηση του όγκου μέχρι την κορυφή του αριστερού ώμου
– Διόρθωση με μικρό όγκο
– Σχηματισμός του κεφαλιού με χαμηλότερο όγκο.
– Διόρθωση μέχρι το προηγούμενο χαμηλό και πτώση του όγκου.
– Άνοδος της τιμής και σχηματισμός του δεξιού ώμου με χαμηλό όγκο.
– Διάσπαση της γραμμής λαιμού με αύξηση του όγκου.

Ανάποδος ΩΚΩ


– Και ο ανάποδος ΩΚΩ πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια σχετικά με την εξέλιξη της τιμής και του όγκου

Χαρακτηριστικά ενός ανάποδου ΩΚΩ
– Και οι δυο ώμοι έχουν περίπου το ίδιο βάθος και περίπου την ίδια απόσταση από το κεφάλι.
– Η γραμμή λαιμού είναι οριζόντια ή με ελαφριά κλίση προς τα κάτω.
– Ο σχηματισμός ΩΚΩ ολοκληρώνεται με την διάσπαση της γραμμής λαιμού
– Συχνά μετά την διάσπαση υπάρχει επιστροφή προς την γραμμή λαιμού.

Η ιδανική εξέλιξη του όγκου έχει ως εξής:
– Αύξηση του όγκου μέχρι το χαμηλό του αριστερού ώμου
– Ανοδική διόρθωση με χαμηλό όγκο
– Σχηματισμός του κεφαλιού με μικρότερο όγκο
– Διόρθωση έως το προηγούμενο χαμηλό και πτώση του όγκου.
– Σχηματισμός δεξιού ώμου με χαμηλό όγκο
– Διάσπαση της γραμμής λαιμού με αύξηση του όγκου

Η διπλή κορυφή


– Μια ανοδική τάση αποτελείται από μια σειρά υψηλότερων υψηλών και υψηλότερων χαμηλών.
– Εάν σε μια ανοδική τάση δεν υπάρξει ένα νέο υψηλότερο υψηλό, αλλά η τιμή ανεβαίνει μόνο μέχρι το επίπεδο του προηγούμενου υψηλού, αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι για αδυναμία της τάσης και μια πρώιμη ένδειξη για πιθανή αναστροφή της τάσης.
– Εάν στην συνέχεια η τιμή κάτω από το χαμηλό μεταξύ των δυο υψηλών (στήριξη), τότε ο σχηματισμός αναστροφής έχει ολοκληρωθεί.
– Τότε έχουμε ένα σήμα πώλησης.
– Προσέξτε επίσης της εξέλιξη του όγκου.
– Το ιδανικό θα ήταν:
– Άνοδος του όγκου μέχρι την πρώτη κορυφή και μείωση του όγκου μέχρι το ενδιάμεσο χαμηλό.
– Εκ νέου άνοδος του όγκου μέχρι το δεύτερο υψηλό, αλλά λιγότερο από ότι στο πρώτο υψηλό.
– Με την ακύρωση της ανοδικής πορείας, ο όγκος αυξάνεται κατά την έναρξη της νέας τάσης

Ο διπλός πυθμένας


– Ένας διπλός πυθμένας είναι κατοπτρική εικόνα της διπλής κορυφής
– Η πτωτική τάση είναι μια σειρά από χαμηλότερα χαμηλά και χαμηλότερα υψηλά.
– Εάν δεν υπάρξει νέο χαμηλότερο χαμηλό , αλλά η τιμή πέσει έως σχεδόν το ύψος του προηγούμενου χαμηλού, τότε πρόκειται για ένα προειδοποιητικό σημάδι για αδυναμία της τάσης και μια πρώιμη ένδειξη μιας πιθανής αναστροφής της τάσης.
– Εάν στην συνέχεια η τιμή ανέβει πάνω από το ενδιάμεσο υψηλό των δυο πυθμένων (αντίσταση), τότε ο σχηματισμός αναστροφής έχει ολοκληρωθεί.
– Τότε έχουμε σήμα αγοράς
– Επίσης , προσέξτε την εξέλιξη του όγκου.

Το ιδανικό θα ήταν:
– Αύξηση του όγκου μέχρι το πρώτο χαμηλό
– Εκ νέου αύξηση του όγκου μέχρι το δεύτερο χαμηλό, αλλά με λιγότερη ένταση από ότι στο πρώτο χαμηλό.
– Μείωση του όγκου, μέχρι το ενδιάμεσο υψηλό.
– Με την έναρξη της νέας τάσης αύξηση του όγκου.

Τριπλός πυθμένας , τριπλή κορυφή


– Αυτοί οι σχηματισμοί αναστροφής προκύπτουν από τον διπλό πυθμένα και διπλή κορυφή.
– Διαμορφώνεται ένα τρίτο υψηλό ή χαμηλό.
– Ο όγκος θα πρέπει ιδανικά να πέσει κατά την άνοδο της τιμής προς το τρίτο υψηλό ή την πτώση της τιμής προς το τρίτο χαμηλό.
– Ο όγκος αυξάνεται με την έναρξη της νέας τάσης.

Άνω σχηματισμός κορυφής V


– Ένας σχηματισμός-V αλλάζει πολύ γρήγορα και επομένως είναι δύσκολος στις συναλλαγές
– Εάν τον αντιληφθεί κανείς γρήγορα, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός επειδή η κίνηση των τιμών στην νέα κατεύθυνση είναι πολύ γρήγορη.

Μια πολύ καλή ένδειξη για την διαμόρφωση ενός V-σχηματισμού, είναι η όλο και πιο απότομη μεταβολή της τιμής.
– Εάν η τιμή σε μια ανοδική τάση ανέβει ξαφνικά κατ ‘ευθείαν επάνω, είναι συνήθως μια “υπέρβαση” και μια διόρθωση φαίνεται προφανής.
– Μια άλλη ένδειξη της αναστροφής είναι ότι ο όγκος κατά την φάση της απότομης ανόδου είναι πολύ υψηλός (τελική αγοραστική μανία).

Κάτω σχηματισμός κορυφής V


– Εάν η τιμή σε μια πτωτική πορεία πέσει απότομα προς τα κάτω, είναι συνήθως μια υπερβάλλουσα διακύμανση. Συχνά μιλάμε για «πώληση πανικού». Και πάλι, αναμένεται μια γρήγορη διόρθωση.
– Μια άλλη ένδειξη της αναστροφής είναι ότι ο όγκος κατά την διάρκεια της συντριβής είναι πολύ υψηλός. (τελικό ξεπούλημα)