Κερδοφόρες συναλλαγές με κλασικά μοτίβα συνέχισης

Κερδοφόρες συναλλαγές με κλασικά μοτίβα συνέχισης

Τρίγωνα

Υπάρχουν τρεις τύποι τριγώνων: – Ανοδικά τρίγωνα: σχηματισμός συνέχισης σε ανοδική τάση – Συμμετρικό τρίγωνο: σχηματισμός συνέχισης σε ανοδική ή καθοδική τάση – Καθοδικό τρίγωνο: σχηματισμός συνέχισης σε καθοδική τάση Σχηματισμοί συνέχισης στην δευτερεύουσα τάση (μερικές εβδομάδες). Στην ιδανική περίπτωση: ο όγκος μειώνεται κατά την διάρκεια του σχηματισμού. Με την διαμόρφωση υψηλότερων χαμηλών ο όγκος αυξάνεται πάντα ελαφρώς. Με την διάσπαση του σχηματισμού ο όγκος αυξάνεται πάλι. Ελάχιστος στόχος: Το ύψος της βάσης από την διάσπαση Χρονική στιγμή διάσπασης: Το ιδανικό είναι στο 66%-75% μεταξύ της βάσης και της κορυφής του τριγώνου

Ανοδικά τρίγωνα:


Θεωρητική συμπεριφορά:
– Επιβεβαίωση τάσης, ανοδική διάσπαση/ανοδική τάση
Στην πράξη:
– Ανοδική διάσπαση του τριγώνου στο 68% (-70%), με την τάση να έχει την κατεύθυνση (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) του τριγώνου

Πτωτικά Τρίγωνα


Θεωρητική συμπεριφορά:
– Επιβεβαίωση της τάσης, καθοδική διάσπαση / καθοδική τάση.
Στην πράξη:
– Το τρίγωνο διασπάται προς τα κάτω στο 55%, με την τάση να μπορεί να είναι είτε ανοδική είτε καθοδική.
– Η διάσπαση ακολουθεί κατά μέσο όρο στο 64% από την βάση έως την κορυφή, αλλά οι διασπάσεις στο 80-85% έχουν την καλύτερη απόδοση.
Συμμετρικά τρίγωνα

Θεωρητική συμπεριφορά:
– Επιβεβαίωση της τάσης
– προς τα πάνω σε ανοδική τάση
Προς τα κάτω σε καθοδική τάση
Στην πράξη:
– Η διάσπαση ακλουθεί περίπου στο 50% του τριγώνου προς τα πάνω ή προς τα κάτω, με την τάση μέχρι το τρίγωνο να είναι είτε ανοδική είτε καθοδική
– Η διάσπαση ακολουθεί κυρίως στο 64%, αλλά οι διασπάσεις στο 80-85% έχουν καλύτερη απόδοση
Καθορισμός του στόχου:
Το πλάτος του τριγώνου από την διάσπαση ανάλογα με την κατεύθυνση της διάσπασης

Ορθογώνια, Σφήνες – εξαρτάται από το που θα συμβούν


1. Κατασκευή ορθογωνίων
Τα ορθογώνια είναι δυο παράλληλες γραμμές οι οποίες αντιπροσωπεύουν την στήριξη και αντίσταση.
Ένα ορθογώνιο είναι έγκυρο, όταν η γραμμή τιμών αγγίξει τουλάχιστον δυο φορές κάθε γραμμή του.
Trading Signal: διάσπαση του ορθογωνίου είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

 1. Κατασκευή σφηνών
  Υπάρχουν bullish και bearish σφήνες.
  Μια bullish σφήνα είναι ουσιαστικά ένα τρίγωνο, το οποίο αποτελείται από δύο πτωτικές γραμμές οι οποίες συγκλίνουν και έτσι σχηματίζουν μια σφήνα. Η bullish σφήνα είναι σχηματισμός συνέχισης της ανοδικής τάσης.
  Μια bearish σφήνα είναι ουσιαστικά ένα τρίγωνο, το οποίο αποτελείται από δύο ανοδικές γραμμές οι οποίες συγκλίνουν μεταξύ τους. Η bearish σφήνα είναι σχηματισμός συνέχισης της καθοδικής τάσης.
  Αρχικά και οι δυο σφήνες έχουν αντίθετη κατεύθυνση από την αρχική τάση.
  Συμβουλή: μια σφήνα είναι έγκυρη, όταν υπάρχουν τρία σημεία επαφής με την γραμμή τάσης και τουλάχιστον δυο σημεία επαφής με την παράλληλη γραμμή
  Trading Signal:

– Με την ανοδική διάσπαση της bullish σφήνας και την συνέχιση της ανοδικής τάσης
– Με την καθοδική διάσπαση της bearish σφήνας και την συνέχιση της καθοδικής τάσης.

Σχηματισμοί στην τριτογενή τάση (Όχι περισσότερο από 3-4 εβδομάδες)


Ιδανική περίπτωση: ο όγκος αυξάνεται κατά την διάρκεια του ‘ιστού’ και μειώνεται κατά τον σχηματισμό της σημαίας/τριγωνικής σημαίας. Μετά την διάσπαση, ο όγκος αυξάνεται πάλι.
Συμβουλή: Σημαίες/τριγωνικές σημαίες = „The Traders Paradise“ πολύ αξιόπιστοι σχηματισμοί.

Σημαία και τριγωνική σημαία (pennant)

1. Ορισμός της σημαίας


Μια διάκριση είναι σε bullish και bearish σημαία
– Μια “bullish” σημαία χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη άνοδο (‘ιστός’) και από μια διόρθωση μέσω ενός σύντομου ορθογώνιου με κλίση προς τα κάτω (‘Σημαία’)
– Μια “bearish” σημαία αποτελείται από μια μεγάλη πτώση (“ιστός”) η οποία διορθώνεται με ένα σύντομο ανοδικό ορθογώνιο (‘Σημαία’)
Σήμα: όταν υπάρξει διάσπαση της σημαίας, ανοδικά σε μια “bullish” σημαία, καθοδικά σε μια “bearish” σημαία

2.Ορισμός τριγωνικής σημαίας (pennant)


Μια διάκριση είναι σε bullish και bearish τριγωνικής σημαίας
– Μια bullish τριγωνική σημαία αποτελείται από μια μακρά άνοδο των τιμών (“ιστός”) η οποία διορθώνεται από ένα σύντομο τρίγωνο με κλίση προς τα κάτω ( “Pennant”).
Σήμα: η διάσπαση είναι συνήθως προς τα πάνω, με αποτέλεσμα την συνέχιση της αρχικής ανοδικής τάσης
– Μια bearish τριγωνική σημαία αποτελείται από μια μεγάλη πτώση των τιμών (“ιστός”) η οποία διορθώνεται από ένα σύντομο τρίγωνο με κλίση προς τα πάνω (“Pennant”).
Σήμα: η διάσπαση είναι συνήθως προς τα κάτω, με αποτέλεσμα την συνέχιση της αρχικής καθοδικής τάσης