Κεφάλαιο 3 & 4 Ανάλυση της τάσης και αναστροφής

Κεφάλαιο 3 & 4 Ανάλυση της τάσης και αναστροφής

1

 

Η βασική δομή των αγορών

Η κύρια τάση και η διορθωτική συμπεριφορά

Ισχύουν τα εξής:

  • οι κινήσεις της κύριας τάσης τρέχουν πάντα σε κύματα
  • μετά από κάθε προωθητική κίνηση προς την κατεύθυνση της κύριας τάσης (είτε ανοδική είτε καθοδική), ακολουθεί αρχικά μια διορθωτική κίνηση της προωθητικής κίνησης προς την αντίστοιχη αντίθετη κίνηση

  • Μόνο τότε θα συνεχίσει η αρχική τάση

Κατά τον Charls Dow ισχύουν τα εξής:

-Μια διορθωτική κίνηση μεταξύ 33% και 50% είναι ο κανόνας, και ως εκ τούτου δεν οδηγεί σε αναστροφή της τάσης. Επομένως μην πανικοβληθείτε, εάν η τιμή χάσει το 50%

-Μια διορθωτική κίνηση κατά 66% είναι οριακή. Εδώ ισχύει: Προσοχή, θα μπορούσε να ξεκινήσει μια αναστροφή
-Εάν η διόρθωση είναι μεγαλύτερη από 66%, τότε η πιθανότητα της αναστροφής είναι μεγαλύτερη από την συνέχιση της τάσης.
-Εάν η τιμή έχει διορθώσει στο 100% της προωθητικής κίνησης, τότε τις περισσότερες φορές συνεχίζει καθοδικά δημιουργεί νέα χαμηλά (εξαίρεση: ο σχηματισμός ενός διπλού πυθμένα ή διπλής κορυφής. Αυτό θα το συζητήσουμε στην πέμπτη ενότητα)

Στην εικόνα ένα παράδειγμα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
-Μπλε: Η διόρθωση ολοκληρώθηκε πριν το 33%. Ο ΓΔ γύρισε προς τα πάνω
-Κόκκινο: Η διόρθωση ήταν μεγαλύτερη από 33%. Ο ΓΔ δεν γύρισε προς τα πάνω

Το ιδανικό σχήμα ενός κύκλου με οκτώ υποκύματα

R.N. Elliott – Επέκταση των ιδεών του C. Dows

Elliott Wellen και Dow Theorie

Dow: οι τρεις ανοδικές φάσεις (συσσώρευση, συμμετοχή του κοινού, διανομή) αντιστοιχούν στις τρεις προωθητικές κινήσεις
EW: Ο κύριος κύκλος αποτελείται από οκτώ υπο-κύματα:
Κύματα 1-5 = 3 προωθητικά κύματα + 2 διορθωτικά
Κύματα A,B,C = διόρθωση της προηγούμενης κίνησης (Κύματα 1-5)

Η έννοια της τάσης

Ορισμός της τάσης

Ανοδική τάση = μια ακολουθία υψηλότερων υψηλών και υψηλότερων χαμηλών
Καθοδική τάση = μια ακολουθία χαμηλότερων υψηλών και χαμηλότερων χαμηλών
= υψηλά ως ένα επίπεδο-χαμηλά έως ένα επίπεδο

Σημειώστε:
• Μια συγκεκριμένη (έγκυρη) γραμμή τάσης σε μια ανοδική τάση χρειάζεται να αποτελείται από 3 ή περισσότερα υψηλότερα χαμηλά που συνδέονται μεταξύ τους
• Μια συγκεκριμένη (έγκυρη) γραμμή τάσης σε μια καθοδική τάση χρειάζεται να αποτελείται από 3 ή περισσότερα χαμηλότερα υψηλά που συνδέονται μεταξύ τους

Μια γραμμή τάσης είναι εγκυρότερη και πιο αξιόπιστη:

• όσο περισσότερο διαρκεί (χρονικά),
• όσο συχνότερα δοκιμάζεται (αριθμός σημείων επαφής μαζί της) και
• όσο περισσότερο η γωνία κλίσης τείνει προς τις 45 μοίρες. αυτό σημαίνει μια ομαλή και εξισορροπημένη ανοδική τάση χρονικά.

Ρύθμιση γραμμών τάσης

Σε επιταχυνόμενες ή επιβραδυνόμενες τάσεις πρέπει οι γραμμές τάσης να προσαρμόζονται συχνά ανάλογα.

Και οι δυο αυτές καταστάσεις εγκυμονούν κινδύνους:

Μια επιβραδυνόμενη ανοδική τάση χάνει δυναμική και υπάρχει ο κίνδυνος η τάση να αλλάξει κατεύθυνση.

Μια πιο απότομη ανοδική τάση η οποία κάνει overshoot είναι επίσης επίφοβη να αλλάξει.

Αυτό ισχύει αντίστοιχα και σε καθοδικές τάσεις, με τον κίνδυνο η τάση να αλλάξει σε ανοδική.

Επαναχάραξη των γραμμών τάσης και ο κανόνας της «βεντάλιας»

-Μια βεντάλια αποτελείται από 3 γραμμές τάσης, οι οποίες έχουν κοινό σημείο αφετηρίας και η κάθε μια διανοίγεται διαφορετικά

  • Υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε βεντάλιες ανοδικής και καθοδικής τάσης
  • Βεντάλιες σε ανοδική τάση: η κλίση της γραμμής τάσης γίνεται περισσότερο επίπεδη

  • Βεντάλιες σε καθοδική τάση: η κλίση της γραμμής τάσης γίνεται περισσότερο επίπεδη

Σήματα Συναλλαγών:

Η διάσπαση της τρίτης βεντάλιας, δίνει κάθε φορά σήμα

  • πώλησης σε ανοδική τάση
  • αγοράς σε καθοδική τάση

Ο κανόνας της Στήριξης και της αντίστασης

-Στήριξη είναι η περιοχή στην οποία έχουμε επαναλαμβανόμενα δυνατότερη ζήτηση, η οποία υπερβαίνει την προσφορά
-Αντίσταση είναι η περιοχή στην οποία έχουμε επαναλαμβανόμενα δυνατότερη προσφορά, η οποία υπερβαίνει την ζήτηση
– Όσο συχνότερα δοκιμάζεται επιτυχώς μια γραμμή στήριξης ή αντίστασης, τόσο εγκυρότερη γίνεται για το μέλλον
Κανάλια τάσης (channels)

Κατασκευή καναλιών τάσης

Ανοδικό κανάλι

Στην αρχή τραβάμε μια γραμμή τάσης κάτω από τις τιμές. Τότε μετακινούμε την γραμμή προς τα πάνω. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δυο σημεία επαφής των τιμών με την άνω γραμμή.

Καθοδικό κανάλι

Στην αρχή τραβάμε μια γραμμή τάσης πάνω από τις τιμές και μετά μετακινούμε την γραμμή παράλληλα προς τα κάτω. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δυο σημεία επαφής με την κάτω γραμμή του καναλιού.

Σήματα Συναλλαγών:

  • Διάσπαση του καναλιού είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω
  • με την επιστροφή προς τα όρια του καναλιού (γραμμή τάσης ή παράλληλη γραμμή) τότε η άλλη γραμμή του καναλιού ισχύει ως στόχος.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε κάποιες κερδοφόρες συναλλαγές με κλασικά μοτίβα συνέχισης