Κεφάλαιο 2- Candlesticks

Κεφάλαιο 2- Candlesticks

%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ac

Ενότητα: Αποτελεσματική προσέγγιση διαπραγμάτευσης με σχηματισμούς κεριών (Candlesticks)

-Τα κεριά (candlesticks) περιγράφουν τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος.

-Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από ένα λεπτό έως αρκετά χρόνια. Ειδικότερα, μπορεί να δει κανείς την ανάπτυξη της τιμής μιας συγκεκριμένης περιόδου και αν αυτή γίνεται ανοδικά ή καθοδικά.

-Ένας Σχηματισμός κεριών δείχνει μια επακριβώς καθορισμένη ακολουθία κεριών, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, δηλαδή σε σχέση με το σώμα του κεριού, τις άνω και κάτω σκιές του.

-Στη βιβλιογραφία υπάρχουν περίπου 100 σχηματισμοί κεριών και που αποτελούνται μέχρι 13 κεριά. Ωστόσο σχηματισμοί αποτελούμενοι απο 5 κεριά και πάνω είναι εξαιρετικά σπάνιοι και ως εκ τούτου μικρού ενδιαφέροντος.

-Οι σχηματισμοί που παρουσιάζονται παρακάτω συναντώνται συχνά και είναι εκείνοι με την καλύτερη αξιοπιστία.
-Hammer, Inverted Hammer
-Shooting Star, Hanging Man
-Bullish-and Bearish Engulfing Pattern
-Piercing Pattern and Dark Cloud Cover
-Bullish- and Bearish Harami
-Morning Star and Evening Star

Bullish Engulfing Pattern


Αριθμός κεριών : 2
Τάση των τιμών : καθοδική, που οδηγεί στην αρχή του σχηματισμού

Ένα πράσινο κερί που ανοίγει κάτω από το κόκκινο σώμα του προηγούμενου κεριού και κλείνει πάνω από αυτό. Το κυρίως σώμα του πράσινου κεριού πρέπει να καλύπτει το σώμα του κόκκινου κεριού, οχι όμως απαραίτητα και τις σκιές του.

Perfomance:
– Αλλαγή τάσης bullish περίπου 63%
– 2. και 3. πράσινο κερί μετά και κάτω από το Bullish Engulfing Pattern 86%

Bearish Engulfing Pattern

Αριθμός κεριών : 2
Τάση των τιμών : ανοδική, που οδηγεί στην αρχή του σχηματισμού

Ένα κόκκινο κερί, του οποίου το σώμα καλύπτει το σώμα του προηγούμενου πράσινου κεριού, όχι απαραίτητα όμως και τις σκιές του.

Perfomance:
– Αλλαγή τάσης bearish περίπου 80%
– 2. και 3. κόκκινο κερί μετά και πάνω από το Bearish Engulfing Pattern 93%

Bullish Harami


Αριθμός κεριών : 2
Τάση των τιμών : καθοδική, που οδηγεί στην αρχή του σχηματισμού

Ένα πράσινο κερί, το οποίο ανοίγει μέσα στο σώμα του κόκκινου κεριού και κλείνει επίσης μέσα του. Οι σκιές δεν παίζουν κάποιο ρόλο.

Perfomance:
– Αλλαγή τάσης bullish περίπου 50%

Bearish Harami


Αριθμός κεριών : 2
Τάση των τιμών : ανοδική, που οδηγεί στην αρχή του σχηματισμού

Ένα κόκκινο κερί, το οποίο ανοίγει μέσα στο σώμα του πράσινου κεριού και κλείνει επίσης μέσα του. Οι σκιές δεν παίζουν κάποιο ρόλο.

Perfomance:
– Αλλαγή τάσης bearish περίπου 50%

Dark Cloud Cover


Αριθμός κεριών : 2
Τάση των τιμών : ανοδική, που οδηγεί στην αρχή του

Ένα κόκκινο κερί, το οποίο ανοίγει πάνω από το σώμα του προηγούμενου πράσινου κεριού και κλείνει κάτω από το μέσο του. Οι σκιές δεν παίζουν κάποιο ρόλο.

Perfomance:
– Aλλαγή τάσης bearish περίπου 60%
– 2. και 3. κόκκινο κερί μετά και πάνω από το Bearish Engulfing Pattern 80%

Doji


– ένα πρώτο σημάδι αδυναμίας
– Τα Dojis αποτελούν ένα είδος από τα πιο συχνά κεριά που συναντά κάποιος, αλλά δεν έχουν καμία άμεση επίδραση στο σήμα που δίνουν!(bullish ή bearish)

Kριτήρια:
– Μικρό ή ανύπαρκτο σώμα , δηλαδή ίδια τιμή ανοίγματος και κλεισίματος
– Μεγάλη άνω και κάτω σκιά
– Μικρό εύρος ανάμεσα στο άνοιγμα και το κλείσιμο ανεξάρτητα από το μήκος των σκιών

Evening Star


Αριθμός κεριών : 3
Τάση των τιμών : ανοδική

μέρα 1: ένα μεγάλο πράσινο κερί
μέρα 2: ένα κερί με ένα μικρό σώμα. Χρώμα κόκκινο ή πράσινο.
μέρα 3: ένα μεγάλο κόκκινο κερί, που ανοίγει κάτω από το σώμα του δεύτερου κεριού (αν υπάρχει gap το σήμα ισχυροποιείται) και κλείνει κάτω από την μέση του σώματος του πρώτου κεριού

Perfomance:
– Aλλαγή τάσης bearish περίπου 70%
– αν τα κεριά της τέταρτης και πέμπτης μέρας είναι κόκκινα και εντός του σώματος του τρίτου κεριού η πιθανότητα αντιστροφής είναι 90%

Hammer


Αριθμός κεριών : 1
Τάση των τιμών : καθοδική, που οδηγεί στην αρχή του σχηματισμού

Διαμόρφωση : Μια μεγάλη κάτω σκιά , δύο έως τρεις φορές όσο το μικρό σώμα, καθόλου ή πολύ μικρή άνω σκιά . Η άνω σκιά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το σώμα . Το χρώμα του σώματος δεν έχει σημασία.

Perfomance:
– Aλλαγή τάσης bullish περίπου 60% (67% με πράσινο κερί)
– 2. και 3. πράσινο κερί μετά και κάτω από το Hammer 88%

Hanging Man


Αριθμός κεριών : 1
Τάση των τιμών : ανοδική, που οδηγεί στην αρχή του σχηματισμού

Κοιτάμε για μια μεγάλη κάτω σκιά , τουλάχιστον διπλάσια από το σώμα. Το σώμα πρέπει να είναι κοντά στο πάνω μέρος του κεριού και θα πρέπει να μην έχει άνω σκιά ή έστω να είναι πολύ μικρή(Το πολύ όσο το σώμα).

Perfomance:
– Aλλαγή τάσης bearish περίπου 49% (70% με κόκκινο κερί)

inverted Hammer Flop


Αριθμός κεριών : 1
Τάση των τιμών : καθοδική, που οδηγεί στην αρχή του σχηματισμού

Μια μεγάλη άνω σκιά , δύο έως τρεις φορές όσο το μικρό κυρίως σώμα, καθόλου ή μόνο μια μικρή κάτω σκιά . Η κάτω σκιά δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το σώμα. Το χρώμα του σώματος δεν έχει σημασία.

Perfomance:
– Aλλαγή τάσης bullish περίπου 35% (55% με πράσινο κερί)

Morning Star


Αριθμός κεριών : 3
Τάση των τιμών : καθοδική

μέρα 1 : ένα μεγάλο κόκκινο κερί
μέρα2 : ένα κερί με ένα μικρό σώμα. Χρώμα κόκκινο ή πράσινο.
μέρα 3: ένα μεγάλο πράσινο κερί, που ανοίγει πάνω από το σώμα του δεύτερου κεριού(αν υπάρχει gap το σήμα ισχυροποιείται) και κλείνει πάνω από τη μέση του σώματος του πρώτου κεριού

Perfomance:
– Aλλαγή τάσης bullish περίπου 70%
– αν τα κεριά της τέταρτης και πέμπτης μέρας είναι πράσινα και εντός του σώματος του τρίτου κεριού η πιθανότητα αντιστροφής είναι 90%

Piercing Pattern


Αριθμός κεριών : 2
Τάση των τιμών : καθοδική, που οδηγεί στην αρχή του σχηματισμού

Ένα πράσινο κερί, το οποίο ανοίγει κάτω από το σώμα του προηγούμενου κόκκινου κεριού και κλείνει πάνω από το μέσο του σώματος του. Οι σκιές εδώ δεν παίζουν κάποιο ρόλο.

Perfomance:
– Aλλαγή τάσης bullish περίπου 64%
– 2. και 3. πράσινο κερί μετά και κάτω από το Piercing Pattern 82%

Shooting Star


Αριθμός κεριών : 1
Τάση των τιμών : ανοδική, που οδηγεί στην αρχή του σχηματισμού

Κοιτάμε για μια μεγάλη άνω σκιά , τουλάχιστον διπλάσια από το σώμα . Το σώμα πρέπει να είναι κοντά στο χαμηλό του εύρους του κεριού και μπορεί να έχει πολύ μικρή ή καθόλου κάτω σκιά (Το πολύ όσο το σώμα)

Perfomance:
– Aλλαγή τάσης bearish περίπου 60% (65% με κόκκινο κερί)
– 2. και 3. κόκκινο κερί μετά και πάνω από το Shooting Star 84%

Το επόμενο κεφάλαιο θα είναι για την ανάλυση της τάσης της αναστροφής της

Περισσότερα στην ενότητα Education