Κεφάλαιο 1- Βασικές Αρχές της Τεχνικής Ανάλυσης

Κεφάλαιο 1- Βασικές Αρχές της Τεχνικής Ανάλυσης

Οι ιδέες του Charles Dow (τεχνική ανάλυση)
 1. Στις τιμές των δεικτών ενσωματώνονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες στην αγορά.
 2. Η αγορά έχει τρεις (χρονικές) τάσεις:
  i. πρωτογενής τάση=, η μακροπρόθεσμη τάση, διαρκεί έως και έναν χρόνο
  ii. δευτερογενής τάση, μεσοπρόθεσμη τάση, διαρκεί από 3 εβδομάδες έως και 12 μήνες περίπου (κύματα)
  iii. Τριτογενής τάση,= η βραχυπρόθεσμη τάση, διαρκεί λιγότερο από 3 εβδομάδες

 3. Οι μακροπρόθεσμες τάσεις έχουνε τρεις φάσεις: την φάση της συσσώρευσης, την φάση της ευρείας συμμετοχής του κοινού και την φάση της διανομής

 4. Οι δείκτες DJ Industrial και DJ-Transportation πρέπει να επιβεβαιώνουν ο ένας τον άλλον.

 5. Οι τζίροι και οι όγκοι πρέπει να συμβαδίζουν με την κατεύθυνση της τάσης

 6. Η κατεύθυνση της τάσης ισχύει έως το σημείο στο οποίο υπάρχει έγκυρο σημάδι για την αντιστροφή της

Θεμελιώδης ανάλυση και τεχνική ανάλυση

 • Θεμελιώδης ανάλυση: οικονομική εξέταση, υπολογισμός της δίκαιης αξίας ενός χρεογράφου και την αποδοχή της επιστροφής στην δίκαιη αξία μετά από έντονες διακυμάνσεις/κινήσεις των τιμών
 • Τεχνική ανάλυση: κεριά (σχηματισμοί κεριών πχ) καθορίζουν την δίκαιη αξία από τεχνικής άποψης
 • Οι θεμελιώδεις πτυχές (οικονομικά νέα, ανακοινώσεις κλπ) εμφανίζονται κατά την διάρκεια της κίνησης των τιμών. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να υπάρχει προεξόφληση απτήν αγορά από πριν, οπότε ενσωματώνονται άμεσα, καθώς έχουν τελικά ως αποτέλεσμα να λαμβάνονται αποφάσεις για συναλλαγές.
 • Η θεμελιώδης ανάλυση διερευνά τις (μακροπρόθεσμες) αιτίες και λόγους μιας κίνησης στην αγορά
 • Η τεχνική ανάλυση παρατηρεί και διερευνά τις κινήσεις στην αγορά και τις χρησιμοποιεί τις δικές μας μελλοντικές αποφάσεις για συναλλαγές
 • Οι κινήσεις στην αγορά προπορεύονται των θεμελιωδών στοιχείων, έτσι συμπεριφέρονται ως πρόδρομος δείκτης τους.

 • Η τεχνική ανάλυση διερευνά ακριβώς αυτές τις κινήσεις της αγοράς και εξάγει από αυτήν την διαδικασία συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ιδίως σε σημεία αναστροφής

 • Η τεχνική ανάλυση είναι εφαρμόσιμη σε κάθε είδους αγορά. Έτσι, ο αναλυτής , λαμβάνει μια μεγάλη εικόνα της αγοράς και δεν χρειάζεται την γνώμη κάποιου ειδικού. Ο ίδιος μπορεί έτσι να λάβει αποφάσεις παρά το ότι αγνοεί τα θεμελιώδη στοιχεία που διέπουν την αγορά/ επιχείρηση που αναλύει.

Το διάγραμμα κεριών

Στο διάγραμμα κεριών, παίρνουμε τις ίδιες πληροφορίες με το ιστόγραμμα, και ως τούτου περισσότερες πληροφορίες από το γράφημα γραμμής. Το πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα διαγράμματα είναι εμφανές με την πρώτη ματιά. Ενώ στο ιστόγραμμα εστιάζουμε στα μικρά σημάδια στις μπάρες, στο κηροπήγιο έχουμε σημαντικά καλύτερη απεικόνιση της εξέλιξης των τιμών. Επίσης είναι δυνατόν, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα να δοθεί χρώμα στο κερί όσο διαμορφώνεται, και να γίνει πράσινο αν η τιμή βρίσκεται πάνω από την τιμή ανοίγματος ή κόκκινο αν η τιμή βρίσκεται κάτω από την τιμή ανοίγματος.

Ένα ιστόγραμμα

Ιστόγραμμα

Κατασκευή ιστογραμμάτων

 • Απεικονίζονται τέσσερις τιμές μια περιόδου: τιμή ανοίγματος, υψηλό, χαμηλό και τιμή κλεισίματος.
 • Η τιμή ανοίγματος είναι πάντα στα αριστερά και η τιμή κλεισίματος στα δεξιά της μπάρας
 • Μια περίοδος μπορεί να ποικίλει σε μήκος, και μπορεί να έχει διάρκεια από ένα λεπτό έως ένα μήνα.
 • Ο επενδυτής επιλέγει το κατάλληλο για αυτόν χρονικό διάστημα ή συνδυάζει διαφορετικά χρονικά πλαίσια.
 • Όλα τα χρονικά πλαίσια είναι κατάλληλα.

Πλεονεκτήματα

Εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των τιμών εντός της χρονικής περιόδου
– Η μεταβλητότητα είναι ορατή
– Τα χάσματα απεικονίζονται

Μειονεκτήματα

 • Πιο περίπλοκη, λιγότερο σαφής απεικόνιση
 • Οι ακραίες τιμές δεν φιλτράρονται σε σύγκριση με το διάγραμμα γραμμή

Γράφημα γραμμής

Πλεονεκτήματα:

 • Απλό και σαφές
 • Καλή απεικόνιση μεγάλων περιόδων
 • Κατάλληλο για την ανάλυση της τάσης και των σχηματισμών
 • Απόκτηση γενικής εικόνας
 • Κατάλληλο και για μακροπρόθεσμους επενδυτές

Μειονεκτήματα:

 • Λίγες πληροφορίες
 • Το εύρος διακύμανσης μέσα σε ένα χρονικό διάστημα δεν απεικονίζεται
 • Δεν φαίνονται τα χάσματα
  Κατάλληλα χρονικά πλαίσια από μια μέρα και πάνω
 • Τα διαγράμματα γραμμής δεν λένε τίποτα

Υ.Σ. Θα υπάρξουν στο σύνολο 9 αναρτήσεις, οι οποίες προέρχονται από το Traders help Traders.

Θα μπορείτε να τις δείτε και στην ενότητα Education