Επιτυχημένες συναλλαγές χρησιμοποιώντας ειδήσεις. 2401/17

Επιτυχημένες συναλλαγές χρησιμοποιώντας ειδήσεις

Επωφεληθείτε από σημαντικές ειδήσεις

Σε αυτό το άρθρο θα παρουσιαστεί μια στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών που βασίζεται στη μεταβλητότητα και στοχεύει ειδικά στο Event Trading. Βάσει δύο δεικτών, αναλύονται συστηματικά οι εξάρσεις της μεταβλητότητας σε συνάρτηση με τις ειδήσεις.

Continue reading Επιτυχημένες συναλλαγές χρησιμοποιώντας ειδήσεις. 2401/17