Τραπεζικός δείκτης και bearish Crab 24/11/16

#DTR Τραπεζικός δείκτης και bearish Crab 24/11/16

το πριν …στις 22/11/16

dtr-51

και το μετά στις 24/11/16

tvc_0e641cecbf2d547b7bdd78c24e53150c