Μπροστά σε αντιστάσεις …

Μπροστά σε αντιστάσεις … #BOFGR  #FOURLIS  #OLTH  #MYTIL  #BELA

image

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει την ολοκλήρωση του αρμονικού σχηματισμού. Στην συνέχεια κατάφερε να φθάσει έως τον πρώτο στόχο στα 11,00€. Σε αυτό το σημείο είχαμε τον RSI σε υπέρ-αγορασμένα επίπεδα  και επαφή με την κόκκινη κατερχόμενη γραμμή αντίστασης……

διαβάστε την συνέχεια στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μπροστά σε αντιστάσεις …