Επιθετικά κατά της αγοράς forex

Επιθετικά κατά της αγοράς #forex

Η στρατηγική της αντεπίθεσης

Η αντιμετώπιση οποιασδήποτε μετακίνησης της αγοράς μοιάζει με δύσκολη δουλειά. Η κερδοφόρα αντιμετώπιση αυτών των μετακινήσεων αποτελεί σχεδόν ουτοπία. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια στρατηγική που επιχειρεί να κάνει πράξη αυτή την ιδέα, χωρίς να εκθέτει σε μεγάλο κίνδυνο το λογαριασμό σας.

gr_tr07_08_strategie_bulezyuk.indd

Continue reading Επιθετικά κατά της αγοράς forex

Οι μετοχές με την καλύτερη απόδοση

#Araig #Eydap #Follie #GekTerna #Jumbo #Lamda

Σε αυτή την μικρή σειρά αναρτήσεων θα δούμε τις μετοχές με την καλύτερη απόδοση για το 2016 και την τωρινή διαγραμματική τους εικόνα. Στο σύνολο είναι δέκα μετοχές με θετικό πρόσημο για την φετινή χρονιά.

jump-1024x725

This content is locked. Only for premiuim members. Το περιεχόμενο της σελίδας είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη.