MIG … rounding bottom? 20/04/16

MIG … rounding bottom?

MIG 1D chart

ΜΙΓ

… αντίσταση στο σημείο C, το οποίο βρίσκεται στο 61,8% του ποδιού ΑΒ … αποφασιστική διάσπαση του σημείου μπορεί να ανοίξει τον δρόμο έως το ύψος του σημείου Α.