Κερδοφόρες συναλλαγές με ζώνες Bollinger

Κερδοφόρες συναλλαγές με ζώνες Bollinger

Οι ζώνες Bollinger ανήκουν στο απόλυτο πρότυπο κλασικό εργαλείο για πολλούς επενδυτές. Ακόμη και ο ίδιος ο δημιουργός τους όμως δεν συνιστά τη χρήση τους από μόνη της. Ο Christian Stern εξετάζει τις σχέσεις και τις παρουσιάζει με μια συγκεκριμένη στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών.

» Οι ζώνες Bollinger, με τη σύγχρονη μορφή τους, αναπτύχθηκαν το 1984 από τον John Bollinger. Ο στόχος του δείκτη είναι να παρακολουθεί ενδεικτικά τις τάσεις των μετακινήσεων των τιμών, να τις οριοθετεί, να τις κάνει ευδιάκριτες και να τις απελευθερώνει από τον «θόρυβο της αγοράς». Με βάση την κανονική κατανομή, γενικά, θεωρείται ότι οι τιμές είναι στατιστικά πιο κοντά στο μέσο όρο και όχι μακριά από αυτόν. Για να υπολογίσουμε τις ζώνες Bollinger, χτίζουμε πρώτα έναν απλό κινητό μέσο (KMO) των τελευταίων 20 περιόδων.

Στη συνέχεια, η πορεία της τιμής οριοθετείται άνω και κάτω από δυο ακόμη, από τις ζώνες που προέρχονται από την τυπική απόκλιση …

Screenshot_1

διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στον σύνδεσμο:

http://www.stocklearning.gr