ASE … Διόρθωση ή πάμε για νέα χαμηλά?, 19/02/16

#ASE #ATG #GD… update

ASE 5 19 02 16

το παραπάνω διάγραμμα δείχνει τον δείκτη Envelope και την άνοδο από το μαρκαρισμένο σημείο όπως είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά. Δυστυχώς δεν κατάφερε να φθάσει ούτε μέχρι με την μεσαία γραμμή του δείκτη, βρίσκοντας αντίσταση στην κατερχόμενη κόκκινη διακεκομμένη γραμμή. Ωστόσο διέσπασε το κατερχόμενο κανάλι στον RSI και θα δοκιμάσει τις επόμενες μέρες την άνω γραμμή του.

ASE 4 19 02 16

στο παραπάνω διάγραμμα είχαμε απλώς επισημάνει την πρώτη δυσκολία στις 494 μονάδες. Ο δείκτης ανέβηκε μέχρι τις 500 μονάδες και γλίστρησε πάλι προς τα κάτω.

ASE 3 19 02 16

η ελλειπτική όπως σωστά είχαμε αναφέρει γραμμή αποτέλεσε αντίσταση

ASE 2 19 02 16

εδώ είχαμε πει ότι η άνοδος θα φθάσει περίπου έως την τρίτη μαύρη γραμμή του Gann, αλλά μας τα χάλασε λίγο στον χρόνο. Η οπισθοχώρηση θα μπορούσε να φθάσει έως την δευτερη μαύρη κατερχόμενη γραμμή.

ASE 1 19 02 16

η άνοδος μπορεί να συνεχιστεί μόνο με υπέρβαση της μεσαίας γραμμής του καναλιού.

ASE 7 19 02 16

 

το δεύτερο και τρίτο κανάλι είναι κλωνοποιημένα από το πρώτο. Είναι η δευτερη φορά που βρίσκει αντίσταση στο τρίτο κανάλι. Η οπισθοχώρηση θα μπορούσε να φθάσει έως την άνω γραμμή του δεύτερου αλλά εντός της πράσινης ζώνης στήριξης.

ASE 8 19 02 16

 

το παραπάνω διάγραμμα δείχνει την συσχέτιση μεταξύ του πετρελαίου και των δεικτών (γερμανικού και ελληνικού με candlesticks). Φαίνεται ότι η πτωτική πορεία του πετρελαίου επηρεάζει την πορεία των δεικτών. Μην βλέπεται μόνο την αυξομείωση των τιμών αλλά και τα χρονικά σημεία αλλαγής της τάσης. Το παραπάνω διάγραμμα δεν σημαίνει ότι, όταν σταματήσει η πτωτική πορεία του πετρελαίου θα σταματήσει και η πτώση των δεικτών. Ο συσχετισμός μπορεί γρήγορα να αλλάξει. Το ελληνικό χρηματηστήριο επηρεάζεται περισσότερο από τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές εξελίξεις παρά από τις αερολογίες του κάθε Έλληνα πολιτικού για το μνημόνιο. Είναι κομμάτι μιας συνολικής παγκόσμιας αγοράς. Μιας αγοράς όπου κυριαρχεί ο νομισματικός πόλεμος μεταξύ των κρατών (Αμερική, Ευρώπης, Κίνας κ.α.) και ένας πετρελαϊκός πόλεμος μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Αμερικής.Με τις τιμές τόσο χαμηλές και για μεγάλο χρονικό διάστημα, λίγες πετρελαϊκές εταιρίες ακόμα και χώρες θα μπορέσουν να αντέξουν όταν τα break-even τους είναι πάνω από τα 30$.

Crude Is near the Break-Even Cost for Some OPEC Members

Cost of Oil Production by Country

 

ASE 06 19 02 16

στο προτελευταίο διάγραμμα βλέπουμε την μακροπρόθεσμη εικόνα του δείκτη και τη μαύρη διαγώνιο του Gann. Τις προηγούμενες δυο φορές η άνοδος δεν αρκέστηκε στην μια εβδομάδα αλλά ακολούθησαν και άλλες.Επίσης βλέπουμε ότι το σώμα του κηροπήγιου είναι μικρότερο και ανοίγει και κλείνει εντός του σώματος αυτού της προηγούμενης εβδομάδας. Θα μπορούσε να είναι σχηματισμός εμφωλιασμού. Δυστυχώς όμως μη ιδανικός και χαμηλής αξιοπιστίας.Ας περάσουμε και στο επόμενο διάγραμμα.

ASE 9 19 02 16

Στο σημείο Α είχαμε γράψει ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ της ανόδου με στόχο τις 490-560 μονάδες και ότι εάν δεν περάσουμε αποφασιστικά τις 550-560 η τάση δεν πρόκειται να αλλάξει. Είχαμε δώσει μια μεγάλη περιοχή (60 μονάδες διαφορά) ως στόχο, εξαιτίας του διαγράμματος που βλέπετε τώρα. Η βραχυπρόθεσμη άνοδος μπορεί να τελείωσε στο σημείο Β, όπου είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως για τις δυσκολίες, αλλά μπορεί και να τελειώσει στο σημείο D. Αυτό θα εξαρτηθεί από την διόρθωση που λαμβάνει τώρα χώρα. Σε ένα ιδανικό σενάριο θα πρέπει η διόρθωση να έχει τελειώσει την δευτέρα ή τρίτη. Από την άλλη εάν η διόρθωση περάσει την πρώτη κόκκινη γραμμή στις 476 μονάδες θα ανοίξει εύκολα ο δρόμος για τις 457 μονάδες, με την τελευταία γραμμή στήριξης στις 430 μονάδες.Όσο πιο χαμηλά τόσο πιο δύσκολα θα φθάσει το σημείο D και τόσο μεγαλύτερος ο απαιτούμενος χρόνος. Εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί αυτό το σενάριο ABCD, θα αποτελεί με τα μέχρι στιγμής δεδομένα (ανοδική) διόρθωση της προηγούμενης καθόδου.

 

Υ.Σ.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ….. βλέπε: disclaimer