Metka … update, 15/01/16

#Metka

… update

METKA 1D chart

Metka

είχαμε επισημάνει την προηγούμενη φορά την πιθανότητα να συναντήσει το 0,886 του ποδιού ΑΒ στα 6,62€. Έφθασε χθες σε αυτό το σημείο. Παράλληλα δοκιμάζει ξανά την κατερχόμενη κόκκινη γραμμή. Επίσης είναι κοντά σε ένα χρονικό σημείο από όπου θα μπορούσε να δώσει αντίδραση, πιθανόν από Δευτέρα. Λαμβάνοντας υπόψη και τα χαμηλά επίπεδα του RSI, οι πιθανότητες είναι υπέρ της ανοδικής αντίδρασης. Θα δούμε.