#ESP35 #IBEX35 ….ABC bullish, 15/07

#ESP35 #IBEX35 ….ABC bullish

…o ισπανός δημιούργησε ένα σχηματισμό ABC bullish, όπου τα σημεία Α και C ορίζονται από την μακροπρόθεσμη ανοδική διακεκομμένη γαλάζια γραμμή όπως είχε απεικονιστεί σε προηγούμενη ανάρτηση στο facebook. Η κίνηση του δείκτη είναι εντός των δυο διακεκομμένων γραμμών. Η διάσπαση τους θα καθορίσει την μελλοντική κατεύθυνση του δείκτη. Ήδη ο δείκτης ήρθε σε επαφή με την άνω γραμμή, στις 11359 μονάδες κοντά στο 0,618 της κίνησης BC. Με την ανοδική διάσπαση της άνω γραμμής ίσως να δοθεί δυναμική στην άνοδο για να φθάσει ξανά στο σημείο Β στις 11914 μονάδες και να τις ξαναδοκιμάσει.

ΕΣΠ 35