ΓΔ Harmonic Pattens, AB=CD and three drives, targets, 08/03

Η ανάρτηση είναι συμπληρωματική της προηγούμενης ΓΔ 07/03 harmonic three drives.

Οι σχηματισμοί harmonic three drives αποτελούνται από δυο διαδοχικούς σχηματισμούς harmonic AB=CD.

Ο σχηματισμός AB=CD, είναι από τους βασικούς και συναντάται συνέχεια και στο ελληνικό χρηματηστήριο.

Παράδειγμα:

abcd

Παρακάτω τα σχετικά διαγράμματα:

Διάγραμμα 1: AB=CD ..πρώτες 2 κορυφές

ΓΔ harmonic abcd (2)

Διάγραμμα 2: AB=CD  …3η κορυφή

ΓΔ harmonic abcd (3)

Διάγραμμα 3: και οι 2 σχηματισμοί μαζί

ΓΔ harmonic abcd (1)

Διάγραμμα 4: harmonic pattern three drives

Screenshot_4

Διάγραμμα 4: πιθανός στόχος – παράδειγμα

Screenshot_5

Διάγραμμα 4: Στόχος ΓΔ, σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης (Eurogroup)

Screenshot_6

 

σύνδεσμοι:

Harmonic AB=CD

Harmonic three drives