USD/CAD Rounding Bottom 02/02/15

USD/CAD Rounding Bottom

Η ισοτιμία παρουσιάζει στο εβδομαδιαίο διάγραμμα της τον σχηματισμό rounding Bottom, με neckline στο 1,3 Cad, όπως φαίνεται παρακάτω:

USD CAD

Προσοχή στον RSI